JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut i häktningsfråga

[2015-06-16] Skaraborgs tingsrätt

Skaraborgs tingsrätt har idag den 16 juni 2015 beslutat att häkta en 31-årig man, på sannolika skäl misstänkt för delaktighet i mord Blomberg, Götene kommun.

Den misstänkte 31-åringen har häktats såsom på sannolika skäl misstänkt för delaktighet i mord någon gång mellan den 7-12 juni 2015 i Blomberg, Götene kommun.

Det finns risk för att den misstänkte avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

Det finns risk för att den misstänkte genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning.

Det finns risk för att den misstänkte fortsätter sin brottsliga verksamhet.

För brottet är inte föreskrivet lindrigare straff än två års fängelse och det är inte uppenbart att skäl för häktning saknas.

Åklagarens begäran om tillstånd enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken att meddela restriktioner har bifallits.

Tingsrätten har även beslutat om yppandeförbud jämlikt 5 kap 4 § rättegångsbalken avseende närvarande personer vid häktningsförhandling bakom stängda dörrar, se protokoll.

Åtal ska väckas senast den 30 juni 2015, kl. 11.00.

 

Häktningsbevis kan beställas via veronica.ekdahl@dom.se

Senast ändrad: 2015-06-16

För mer information kontakta:

Anna-Karin Lundberg
lagman
0500-499211

Veronica Ekdahl
administratör
0500-499213

Målnummer:

B 1902-15