JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Dom i mål angående cigarettfabrik i Vedum

[2017-12-19] Skaraborgs tingsrätt

Tre män döms idag för grov olovlig befattning med punktskattepliktiga varor. Männen har befattat sig med drygt 15 miljoner cigaretter samt stora mängder röktobak. Cigaretterna och tobaken har bedömts som punktskatte- och mervärdesskattepliktiga varor. Undandragen skatt och avgifter till staten beräknas uppgå till 54 miljoner kr.

På gården i Vedum fanns vid tullens tillslag en fullskalig cigarettfabrik med maskiner för tillverkning och förpackning av cigaretter. Maskinparken bedömdes vara ca 50 år gammal och värdet uppskattades till ca 10 miljoner kr. I beslag togs vidare tobak, cigarettfilter, papp till askar, cellofan, stanniol m.m.

En av männen har varit lagfaren ägare till fastigheten. En annan har varit behjälplig med hantering av kontanter och överföringar via bank, har hämtat arbetare till fabriken samt har förvarat cigaretter i ett förråd och transporterat cigaretter i ett fordon. Den tredje mannen har vistats två perioder på gården där han arbetat med bland annat produktion av cigaretter mot en ringa ersättning.
Den man som hämtats till Sverige som arbetare på gården döms till fängelse i nio månader samt utvisas ur riket medan de andra männen döms till tre års fängelse vardera. 

Samtliga maskiner med tillbehör, cigaretter samt tobak och förpackningsmaterial förverkas.

Senast ändrad: 2017-12-19

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 2549-17

Beställning av dom:

Dombeställning: Dom i mål angående cigarettfabrik i Vedum
0500-499272 eller 0500-499270