JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Beslut i häktningsfråga

[2015-06-16] Skaraborgs tingsrätt

Skaraborgs tingsrätt har idag den 16 juni 2015 beslutat att häkta en 34-årig kvinna, skäligen misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott Blomberg, Götene kommun.

Tingsrätten har denna dag meddelat följande beslut:

Den misstänkta har häktats såsom skäligen misstänkt för skyddande av brottsling, grovt brott, någon gång mellan den 7-12 juni 2015 i Blomberg, Götene kommun.

Det finns risk för att den misstänkta avviker eller på något annat sätt undandrar sig lagföring eller straff.

Det finns risk för att den misstänkta genom att undanröja bevis eller på något annat sätt försvårar sakens utredning

Det är av synnerlig vikt att den misstänkta tas i förvar för ytterligare utredning av brottet.

Tingsrätten erinrar om att åklagaren enligt 24 kap 19 § rättegångsbalken ska anmäla till rätten så snart åklagaren anser att det finns sannolika skäl att den misstänkta har begått brottet. Ny häktningsförhandling måste dock hållas senast inom en vecka från idag.

Åklagarens begäran om tillstånd enligt 24 kap 5 a § rättegångsbalken att meddela restriktioner har bifallits.

Tingsrätten har även beslutat om yppandeförbud jämlikt 5 kap 4 § rättegångsbalken avseende närvarande personer vid häktningsförhandling bakom stängda dörrar, se protokoll.

Häktningsbevis kan beställas via veronica.ekdahl@dom.se

Senast ändrad: 2015-06-16

För mer information kontakta:

Anna-Karin Lundberg
lagman
0500-499211

Veronica Ekdahl
administratör
0500-499213

Målnummer:

B 1902-15