JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Åtal har väckts i mål angående mord i Moholm, Töreboda kommun i juli 2018

[2019-01-09] Skaraborgs tingsrätt

Åtal har idag väckts vid Skaraborgs tingsrätt i mål angående mord m.m. Huvudförhandlingen beräknas inledas den 22 januari och pågå under 8 dagar.

Huvudförhandlingsplanen är under framarbetning och kommer att finnas tillgänglig för att beställa via e-post samt finnas tillgänglig på vår hemsida framöver.

Det är inte möjligt för åhörare att reservera plats i förhandlingssalen.

För att ta del av handlingar i målet kontakta oss via e-postadress:

bestallningar.tsb@dom.se

 

Senast ändrad: 2019-01-09

För mer information kontakta:

Målnummer:

B 2698-18

Fakta:

Huvudförhandlingsplanen kommer att finnas tillgänglig via www.skaraborgstingsratt.domstol.se när den är fastställd.