Om Skaraborgs tingsrätt

Tingsrätterna har en lokal förankring - de mål som prövas i tingsrätten kommer från de kommuner som ingår i tingsrättens domsaga eller geografiska verksamhetsområde. Skaraborgs tingsrätts domsaga inkluderar delar av Västra Götalands län: Essunga, Falköping, Grästorp, Gullspång, Götene, Hjo, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Tidaholm, Tibro, Töreboda och Vara.

 

Skaraborgs tingsrätt är en allmän underrätt och handlägger bland annat brottmål, tvistemål, familjerättsliga mål, allmänna domstolsärenden, konkursärenden, ärenden om företagsrekonstruktion m.m.

Skaraborgs tingsrätt har upphört som Fastighetsdomstol. Den 2 maj 2011 förändras organisationen för handläggningen av fastighetsmålen då målen flyttas till fem mark- och miljödomstolar som bildas vid detta datum. För dig som är part i ett fastighetsmål innebär detta att ditt mål från och med den 2 maj 2011 kommer att handläggas av Mark- och miljödomstolen vid Vänersborgs tingsrätt. För mer information om reformen, se www.domstol.se/Om-Sveriges-Domstolar/Pressrum/Aktuella-projekt/Mark--och-miljodomstolar-bildas/

Skaraborgs tingsrätt bildades den 12 januari 2009, genom en sammanläggning av tingsrätterna i Lidköping, Mariestad och Skövde.  Den nya tingsrätten är placerad i Skövde.


Skaraborgs tingsrätt

Postadress: Box 174, 541 24 Skövde
Besöks - samt leveransadress: Eric Ugglas plats 2, 541 50 Skövde
Växel: 0500-49 92 00
Fax: 0500-49 92 01

 
Senast ändrad: 2011-04-30
Dela med andra Skriv ut

Skaraborgs tingsrätts vapen

Skaraborgs tingsrätts vapen.